• Төрөл: Хүүхдийн зохиол
  • Зохиолч:
  • Зохиогдсон он: 1972
  • Уншигч: Г.Алтанбагана
  • Үргэлжлэх хугацаа: цаг минут секунд