• Төрөл: Түүхэн зохиол
  • Зохиолч: Т.Юмсүрэн, Ц.Лоохууз
  • Зохиогдсон он: 2013
  • Уншигч: Э.Энхгэрэл
  • Үргэлжлэх хугацаа: цаг минут секунд