• Төрөл: Адал явдалт зохиол
  • Зохиолч: С.Пүрэв
  • Зохиогдсон он: 2008
  • Уншигч: Э.Энхгэрэл
  • Үргэлжлэх хугацаа: цаг минут секунд