• Төрөл: Адал явдалт зохиол
  • Зохиолч: Ш.Сүрэнжав
  • Зохиогдсон он: 1987
  • Уншигч: Э.Энхгэрэл
  • Үргэлжлэх хугацаа: цаг минут секунд