• Төрөл: Адал явдалт зохиол
  • Зохиолч: Ж.Бямба
  • Зохиогдсон он: 2010
  • Уншигч: Э.Энхгэрэл
  • Үргэлжлэх хугацаа: цаг минут секунд