• Төрөл: Адал явдалт зохиол
  • Зохиолч: Б.Лхагвасүрэн
  • Зохиогдсон он: 2009
  • Уншигч: Б.Дэлгэрцэцэг
  • Үргэлжлэх хугацаа: 06 цаг 17 минут 44 секунд